Referencer

Referencer

Referenceliste som selvstændig landskabsarkitekt:

Landskabsplaner

 • Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning : Helhedsplan/forskønnelsesprojekt for jordvoldene langs Nørreskovgårdsvej samt rundkørslen Kolding Øst, 2008.
 • Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning : Løverodde, skitseprojekt, detailprojekt, økonomi, tilsyn og rapport, 2000.
 • Kolding Kommune, Skole- og Idrætsforvaltningen : Støjende idræt, skitseprojekt 1997.

Parker, idrætsarealer, grønne områder og offentlige legepladser

 • Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen: Sdr. Bjert, skitseprojekt til forskønnelse af Bjert Idrætsanlæg og områderne omkring, 2014-2015.
 • Kolding Kommune, Social og Sundhedsforvaltningen: Terapihave, idéoplæg, 2014.
 • Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen: Skanderup: Skitseprojekt for fitness og motionsområde i parkområdet til Skanderup Efterskole, 2014
 • Kolding Spildevand as: Beplantningsprojekt for Pumpestation Vester Nebel, Pumpestation Paabyvej og Sparebassin Sdr. Stenderup, 2012.
 • Kolding Kommune, Senior- og Sundhedsforvaltningen : Anti-stress Have – ny udstillingshave i Geografisk have, Kolding, 2009-2010.
 • Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning : Beplantningsprojekt for regnvandsbassin ved Søndervang, 2009.
 • Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning : Forslag til udformning og beplantning af  branddam/sø i Dalby, 2008.
 • Hovborg Borgerforening : Fritids- og aktivitetsareal. Disponeringsplan, detailplaner, 2003.
 • Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning : Kloaksanering, Bramdrupdam Syd. Samlet retableringsplan for friarealer, 2001.
 • Kolding Kommune, Skole- og Idrætsforvaltningen : Ny aktivitetspark i Almind. Skitseprojekt, økonomisk overslag, 2001.
 • AG – Leg : Lundby skole. Skitseprojekt for friarealer, 2000.
 • Kolding Kommune, Teknisk : Klintevejs legeplads. Projekt for renovering af legeplads, økonomisk overslag, 2000.
 • Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning : Konsul Eff’s legeplads. Projekt for renov. af legeplads, økonomi og tilsyn, 2000.
 • Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning : Sigbittsanlægget, Projekt for renovering af beplantning, 1998.
 • Københavns Amt : Hjortholm Kostskole. Projekt for renovering af staudebede, 1998.
 • Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning : Den grønne Linie, etape 1, 2 og 3. Projekt, detailprojekter, beplantningsplaner, økonomi, udbud og tilsyn i perioden 1998 – 2000.
 • Haderslev Kommune, Teknisk Forvaltning : Projekt for renovering af beplantningen samt økonomisk overslag for 7 grønne områder i byen, 1997.
 • Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning : “Projekt Bynatur”. Projekt og beplantningsplaner i etaper, henholdsvis 1997, 2000/2001 og 2008.
 • Kolding Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen : “Projekt Legeland” (Legeparken), detailprojekter og beplantningsplaner i perioden  : 1997 og 1998.
 • Vejle Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen: Dragehaven. Projekt, detailprojekter, beplantningsplaner, økonomi, udbud, tilsyn i perioden: 1998-1999-2000-2001

Stier, veje og pladser

 • Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen: Harte – skitseprojekt til forskønnelse og trafiksikring af centrale bydele af Harte, 2013 og 2015.
 • Kolding Kommune, Social og Sundhedsforvaltningen: “Brændkjær Bestemmer”- Projektforslag til trafiksikring af Hertug Abels vej i Kolding, 2013.
 • Kolding Kommune, By–og Udviklingsforvaltningen: Helhedsplan for friarealerne ved Trekløverhallen i Stepping, 2012.
 • Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen: Projekt for Byporte i Kolding Kommune, 2011.
 • Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen: Renoveringsprojekt for pladsen foran “Mejeriet” i Sdr. Bjert, 2011.
 • Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning : Udarbejdelse af dispositionsforslag for en samlet renovering af Banegårdspladsen – i 4. etaper, 2008.
 • Anlægsgartnerfirmaet Kildelunden : Parkeringsplads og torv i Blåvand. Skitseprojekt, 2000.
 • Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning : Marienlundsvej i Marienlundskoven, projekt for renovering af vej og beplantning, 1999.
 • Anlægsgartner Kjeld Larsen og Søn : Cykelstitracé fra Ejstrup til Harte Skole. Skitseprojekt, 1998.
 • Anlægsgartnerfirmaet Kildelunden : Billum Torv. Skitseprojekt, 1998.
 • Anlægsgartner Kjeld Larsen og Søn : Harte Forsamlingshus. Renovering af parkeringsarealer, Projekt, 1998.

Institutioner/boligforeninger

 • Boligkontoret Danmark: Skitseprojekt for legeplads og grønt opholdsområde ved Boligforeningen Solgaarden i Nørre Aaby, 2014
 • Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle: Helhedsplan for udearealerne til Syddansk Erhvervsskole på Risingsvej 60 i Odense, 2013 og 2014.
 • Aarhus Kommune: Idéoplæg til supplerende beplantning og indretning af friarealer omkring Børnehuset Lyset, 2013
 • Tønder Kommune, Teknik og Miljø: Grøn forbindelsesgang imellem vuggestue og børnehave ved Digevejens Børnehus, 2013.
 • Middelfart Kommune: Helhedsplan for friarealer omkring Gelsted Børnehus, 2012.
 • Boligforeningen ØsterBo : Projekt og udbudsmateriale for renovering af diverse gårdrum, 2008, 2009 og 2010.
 • Præstegårdsparken Hedensted: Forslag til beplantning og indretning af friarealer, 2009.
 • Lokalrådet i Grejs : idéoplæg til forskønnelse af indfaldsvej og centrum af Grejs, 2008.
 • AG-Leg : Palmeallé børnehave. Projekt for renovering af friarealer, 2001.
 • AG-Leg : Antvorskovs Børnegård, Slagelse. Projekt for renovering af friarealer, 2001.
 • AG-Leg : Boligforeningen Højbo – Norgesparken, Århus. Projekt for renovering af friarealer, 2001.
 • Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning : Sikkerhedsundersøgelse af daginstitutionernes legepladser, 2000. Rapport.
 • Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning : Undersøgelse af anvendt miljøfarligt materiale på daginstitutionernes legepladser, 2000. Rapport.
 • Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning : Basagerhus – Sansehave. Projekt, detailprojekter, økonomi. 2000.
 • AG-Leg :  Daginstitution Bredstupvej, Fredericia. Projekt for nye friarealer, 2000.
 • AG-Leg : Agtupvejs Vuggestue. Projekt for renovering af legeplads, 2000.
 • AG-Leg : BørnehavenTusindfryd, Kolding, 1999.
 • Arkitektfirmaet Crone og Duedahl :  Boligbebyggelse, GL.
 • Vestergade i Middelfart. Projekt for friarealer, 1998.
 • Arkitektfirmaet Crone og Duedahl : Skrillingeskolen i Middelfart. Projekt og beplantningsplaner for friarealer. 1998.
 • Anlægsgartner Kjeld Larsen og Søn : Vuggestuen Mosevej, Kolding. Projekt for renovering af friarealer, 1997.
 • Anlægsgartner Kjeld Larsen og Søn : Plejecentret Vestervang, Kolding : sansehave. Skitseprojekt, 1997.

Kirkegårde

 • Holbøl Sogns Menighedsråd: Udviklingsplan for Holbøl Kirkegård, 2015-2017
 • Hjordkær Sogns Menighedsråd: Helhedsplan for Hjordkær Kirkegård, 2012 og 2013.
 • Henne Kirke : Forslag til renovering af beplantning samt omlægninger af kirkegården, 2010 og 2011.
 • Varnæs kirke : Forslag til beplantning samt delvis omlægning af kirkegården på længere sigt, 2009.
 • Anlægsgartnerfirmaet Kildelunden : Næsbjerg Kirke. Projekt for nyt afsnit på kirkegården, 2000.
 • Anlægsgartnerfirmaet Kildelunden : Skovlund Kirkegård. Projekt for nyt afsnit på kirkegården, 1999.

Erhvervsvirksomheder

 • Riis feriepark, Give: skitseoplæg for udvidelse af Riis Feriepark til brug for udarbejdelse af lokalplan, 2016.
 • Aabenraa Kommune: Beplantningsvejledning til virksomhederne i Padborg Erhvervsområde, 2015-2016
 • Arwos, Aabenraa: Idéoplæg til begrønning af standplads for affaldsbeholdere – eksempelsamling, 2013.
 • Energinet.Dk : ny koblingsstation/transformerstation på højspændingsforbindelse mellem Kassø og Tjele – udkast til friarealplan, 2010.
 • Fjernvarmens Hus, Merkurvej, Kolding : Beplantningsprojekt for friarealer omkring Fjernvarmens Hus, 2009.
 • Ideal Combi, Hurup : Skitseprojekt for nye friarealer omkring tilbygning, 2000.
 • Arkitektfirmaet Crone og Duedahl  :  Østre Hougvej, Middelfart. Skitseprojekt for nye friarealer, 2000.
 • Anlægsgartnerfirmaet Kildelunden : HTH – Køkkener A/S, Ølgod. Projekt for renovering af friarealer og parkeringsarealer, 2000.
 • Anlægsgartnerfirmaet Kildelunden : F. H. Industrimontage A/S. Projekt for nye friarealer, 2000.
 • Sven Møller Hansen,  Dansk Stålkonstruktion, Hobro: Nyt domicil for DS Flexhal. Projekt, detailprojekter, beplantningsplaner, 2002.
 • Sven Møller Hansen,  Dansk Stålkonstruktion, Hobro: Nyt hovedsæde. Projekt, detailprojekt, beplantningsplan, 2000.
 • HOH Vand og miljø, Højbjerg : registreringsopgave i 1999.
 • Arkitektfirmaet Crone og Duedahl  : Jernbanegade 29, Middelfart. Projekt, detailprojekt, beplantningsplan, økonomi, udbud og tilsyn, 1998.
 • Anlægsgartnerfirmaet Kjeld Larsen og Søn : Scanticon Comwell, Middelfart. Skitseprojekt, detailskitser,1998.
 • Anlægsgartner Kjeld Larsen og Søn : Nordisk Solar, Vejen. Skitseprojekt, detailskitser, 1997.

Private haver

Over 450 planer for privathaver er udarbejdet gennem perioden om selvstændig landskabsarkitekt.

Oversigt over opgaver som kommunalt ansat landskabsarkitekt:

 • Renovering af parker og legepladser.
 • Projekter for torve og pladser.
 • Projekter for trafiksaneringer, forskønnelse af rundkørsler.
 • Vejplanteprojekter : nye vejstrækninger, ved nye bolig- og erhvervsbyggemodninger.
 • Nye grønne områder/skovområder/nye legepladser i bolig- og erhvervsbyggemodninger.
 • Udarbejdelse af Konkurrencemateriale. Afholdelse af arkitekt konkurrencer.
 • Fast deltager i bydesigngruppe, udvikling af inventar til byen.
 • Tilsyn på anlægsprojekter – egne projekter samt projekter for andre landskabsarkitekttegnestuer.
 • Deltagelse i tværfaglige projektgrupper i udarbejdelse af retningslinier, vejledninger m.m.

Skriv et svar