Profil

Profil

Merete Høgsaa

Årgang 1961. Uddannet landskabsarkitekt fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Linien for Have og Landskab, hvor jeg dimitterede som cand. Hort. (hortonom) i dec. 1987.

Jeg har 28 års bred erfaring med at udarbejde planer for private haver, grønne områder ved institutioner, boligforeninger, virksomheder og offentlige anlæg – heraf 13 år som selvstændig med egen tegnestue i Kolding/Kollund og 15 år som kommunalt ansat landskabsarkitekt.

Medlemskaber

Danske Landskabsarkitekter

Danske Arkitektvirksomheder (DanskeARK)

Forsikring: rådgiveransvar hos Tryg Forsikring.

Skriv et svar