Profil

Profil

Merete Høgsaa

Årgang 1961. Uddannet landskabsarkitekt fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Linien for Have og Landskab, hvor jeg dimitterede som cand. Hort. (hortonom) i dec. 1987.

Jeg har 30 års bred erfaring med at udarbejde planer for private haver, grønne områder ved institutioner, boligforeninger, virksomheder og offentlige anlæg – heraf 15 år som selvstændig med egen tegnestue i Kolding/Kollund og 15 år som kommunalt ansat landskabsarkitekt.

Medlemskaber

Danske Landskabsarkitekter

Forsikring: Professionel Ansvarsforsikring – IF

Skriv et svar