Kompetencer

Kompetencer

Jeg kan tilbyde:

Projektering

Parker, idrætsarealer og andre offentlige grønne områder, store og små privathaver, anlæg omkring erhvervsvirksomheder, institutioner, boligforeninger, legepladser, sansehaver, anti-stress Haver, terapihaver, torve, pladser, forskønnelse af veje og rundkørsler, trafiksaneringsprojekter, kirkegårde, stiprojekter samt detailprojekter af diverse inventar.

Udarbejdelse af beplantningsplaner

Alle typer træplantninger, skovplantninger, levende hegn, naturpræget beplantninger, prydbuske, stauder, sommerblomster, løgplaner.

Udarbejdelse af udbudsmateriale og fagtilsyn

Deltagelse i overordnet planlægning

Udarbejdelse af udviklingsplaner, landskabsplaner, regulativer og vejledninger samt deltagelse i lokalplanudarbejdelse.

Udarbejdelse af målsætningsbeskrivelser og plejeplaner

Driftsplanlægning

Sagsbehandling

Skriv et svar