Kirkegårde

Kirkegårde

At arbejde med bevaring og fornyelse af kirkegårdskulturen er et rigtig spændende arbejdsområde med mange udfordringer :

Hvordan bevares og udvikles den helt specielle stemningsfulde, harmoniske og fredfyldt oase som en kirkegård skal være, når :

  • Der er opstået mange ledige/tomme gravstedsarealer som skæmmer og er vedligeholdelseskrævende ?
  • Bevillinger til vedligeholdelsen er blevet mindre ?
  • Kirkegårdene bliver mere ensrettet og anonyme med minimalistiske gravsteder uden særpræg (urnegravsteder) ?
  • Kirkegårdenes særpræg med de smukke stendiger måske er for dyre at renovere ?
  • Hvordan sikres gode adgangsveje på kirkegården for dårligt gående ?
  • Hvordan indpasses de gamle gravstene på en smuk og naturlig måde ?

Der udføres projekter med beplantningsplaner samt evt. tilhørende plejeplaner. Det kan også være langtrækkende udviklingsplaner for kirkegårdene, hvor de f.eks. over en 25 års periode langsomt omlægges fra en traditionel kirkegård med gravhække til skov- og eng kirkegårde og andre, nye gravstedsformer.

Skriv et svar