Erhverv & Veje

Erhverv & Veje

Planer for udearealer omkring administrationsbygninger, fabrikker, lagerbygninger, teknikbygninger, parkeringspladser, veje og rundkørsler udføres. Endvidere udføres beplantningsvejledninger/beplantningsstrategi for erhvervsområder.

En smuk landskabelig løsning præsenterer helt anderledes en virksomhed. Vejtræer og en spændende beplantning langs indkørsel, omkring virksomheden og parkeringsplads løfter arkitekturen og sender positive signaler til kunder og forbipasserende.

En grund med en naturpræget beplantning er et grønt signal, der synligt markerer virksomhedens grønne holdning udadtil.

Veje og rundkørsler, der er beplantet smukt med træer, buske og løgplantninger, spiller en vigtig rolle i vejarkitekturen som formidler af visuelle oplevelser. De skal fremtræde præcise og markante i landskaber og alligevel indordne sig landskabsmæssigt, være lette at opfatte og tolke både i dagslys og i mørke – uden at virke for distraherende, så de fjerne fokus fra trafiksikkerheden.

Skriv et svar