Boligforeninger

Boligforeninger

For boligforeninger udføres renoveringsplaner for de grønne områder eller projekter for nyanlæg. Renoveringsprojekterne kan f.eks. være legepladsen, der bør renoveres, fordi legeredskaberne er slidte og ikke længere lever op til sikkerhedskravene. Det kan være den eksisterende beplantning, som er blevet udtjent og trænger til fornyelse.

Måske er behovene blevet anderledes og friarealerne skal have en ny indretning : Det kan være behov for flere parkeringspladser, idet flere beboere har fået bil. Her er udfordringen at integrere parkeringspladserne og tilkørselsvejene på en smuk måde, så gårdrummene fremtræder som grønne og spændende gårde.

Det kan også være der ikke længere er behov for store tørrepladsarealer og arealerne fremover bedre kan udnyttes til hyggelige opholdspladser omgivet af blomstrende træer, buske, stauder og løg.

I en del år har arbejdet med boligforeninger også omfattet beboerforeninger og lokalråd i landsbyer og her har jeg bla. haft et tæt samarbejde med Landsbyernes kontaktforum i Kolding Kommune. Arbejdet har omfattet udviklingsplaner, trafiksaneringer og forskønnelse, detailplaner for grønne områder og legepladser samt design for byrumsinventar.

Skriv et svar